Gemeentebelangen Epe

Onze uitgangspunten zijn

Plaatselijke aandachtsvelden /problemen kunnen efficiënter, doelgerichter en eenvoudiger door ons als plaatselijke groepering behartigd worden.

Alle inwoners van onze gemeente moeten meer betrokken worden vooral in het voortraject, bij door de gemeenteraad te nemen besluiten.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan en daarmee de basis. Onze inwoners moeten, waar mogelijk, inspraak op lokaal niveau hebben. Een gekozen burgemeester heeft hierbij onze voorkeur.

Onze inwoners moeten veilig, plezierig en met de nodige voorzieningen in onze gemeente kunnen wonen.

Wij willen de jeugd, jonge gezinnen en ouderen een goede toekomst bieden.

Energietransitie: dat er wat moet gebeuren is duidelijk maar niet ten kosten van ons mooie landschap. Bij voorkeur geen zonneparken op landbouwgrond en geen windmolens.

Woningbouw strategie

Woningbouw

Een thuis is waar je je veilig en prettig voelt. Het vinden van een woning die bij je past is essentieel. Wij vinden het belangrijk dat er mogelijkheden zijn om je woning aan te passen of door te stromen. Woningen voor jongeren is al jaren een probleem in onze gemeente. Willen we jongeren houden in onze gemeente dan zullen we hier iets aan moeten doen. De huizenmarkt is al geruimen tijd overspannen. De huizenmarkt op dit moment is ‘wat een gek er voor geeft’. Er moet in onze gemeente goed nagedacht worden hoe doorstroming op gang gebracht kan komen.

Het ontwikkelen van nieuwe woonvormen voor ouderen willen wij ook ondersteunen. En zoals al eerder geschreven, er moet gekeken worden om een gecombineerde woning bouw te kunnen realiseren voor zowel jong, oud en mensen met of zonder een beperking.

Het buitengebied van onze gemeente is van oudsher agrarisch gebied. In de afgelopen decennia gaan steeds meer mensen in het buitengebied wonen, om te kunnen genieten van de ruimte en rust. Wij vinden het belangrijk dat het buitengebied, haar open karakter behoud en niet wordt volgebouwd. Natuurgebieden in het buitengebied moet meer en beter opengesteld worden. Waar agrarische bedrijven stoppen ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. Grote gebouwen (boerderijen) beschikbaar maken voor dubbele bewoning met aparte nummering. Deze ontwikkelingen en activiteiten moeten de agrarische sector niet in de weg gaan zitten. Deze initiatieven moeten worden gestimuleerd.

Wij hebben een duidelijk standpunt dat we niet meer zullen meewerken aan het realiseren van alleen woningen in het duurdere segment. Wij vinden dat er meer woningen gebouwd moeten worden in het goedkopere segment.

Hobby boeren en particuliere dierenhouders horen ook in het buitengebied.

Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheid

Wij constateren dat het onderhoud van de wegen in onze gemeente steeds verder afneemt. Wij willen dit een halt toeroepen en gestructureerd onderhoud plegen aan onze wegen infrastructuur.

Wij zijn voorstander om een ‘echte’ rondweg te realiseren gebruik makende van de inmiddels aangelegde ontsluiting van het industrie terrein de Kweekweg.

Een noordelijke verlenging van deze rondweg kan ook de richtlijn zijn voor de snelle fietsroute Apeldoorn – Epe – Zwolle om zo het probleem bij de kweekweg te voorkomen. 

Mobiliteit

Mobiliteit voor ouderen, kinderen, diegene die zorg nodig hebben en inwoners met een beperking vinden wij erg belangrijk. De gemeente heeft hier duidelijk een belangrijke taak. Deze mobiliteit kan ook bijdragen aan het tegengaan van vereenzaming in onze gemeente. In de Corona tijd hebben we gezien dat het hebben van sociale contacten heel erg belangrijk is. Eén van de gemeenschappelijke regelingen binnen onze gemeente is de PlusOV. 

Als Gemeentebelangen Epe zouden we graag zien, dat met name ouderen, een stimulans krijgen om gebruik te gaan maken van de PlusOV mogelijkheden . Wij horen nog te veel dat er ouderen zijn, die tegen dit gebruik opzien en het dus niet zullen gaan gebruiken.

Leerling/kinder vervoer hoort op tijd te zijn en zonder verrassingen voor de ouders/verzorgers. PlusOV lijkt steeds beter te gaan presteren.